Trung tâm đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN

BIM Manager in DanaBIM
BIM Center and BEM Seminar in Hochiminh City
BIM Center Seminar in Hanoi
BIM Center Seminar in Hochiminh City
Autodesk BIM Software Training
BIM Manager Training Course
Autodesk BIM Software for Architects and Engineers at Novotel Hotel HCMC
BIM Process and BIM Pilot Project Seminar at Liberty Central Hotel HCMC
BIM Adoption Seminar for Architects and Engineers in Can Tho
BIM Process seminar for Architects and Engineers in Hanoi
BIM Process Seminar in Hanoi
Revit Training for Engineers in HCMC
Lịch khai giảng từ 20.2 - 31.3.2017
Lịch khai giảng tuần 20.2.2017 - 31.3.2017 tại RED SUN
1. Khai giảng AutoCAD 2D& 3D K.16
- Ngày khai giảng: 20/02/2017 – 08/03/2017
- Thời gian: 18h - 21h ( Thứ 2, 4, 6)
- Giảng viên: KS.Dương Chí Hùng
2. Khai giảng Revit Architecture K.199 
- Ngày Khai Giảng: 24/02/2017 – 13/03/2017
- Thời gian: 18h – 21h ( Thứ 2 – 4 - 6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
3. Khai giảng Revit Architecture K.200 
- Ngày Khai Giảng: 31/03/2017 
- Thời gian: 18h00 – 21h00 ( Thứ 246)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
4. Khai Giảng Naviswork K.26
- Ngày Khai Giảng: 21/02/2017 – 02/03/2017
- Thời gian: 18h – 21h (Thứ 3, 5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
5. Khai giảng Ecotect Analysis K.16 - VE Pro
- Ngày Khai giảng: 07/03/2017 – 21/03/2017
- Thời gian: 18h – 21h (Thứ 3, 5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
6. 
Khai giảng Revit Structure và Structural Detailing K.59
- Ngày Khai giảng: 9/03/2017
- Thời gian: 18h – 21h (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
7. Khai giảng Robot Structural Analysis Professional K.23
- Ngày Khai giảng: 14/03/2017
- Thời gian: 18h – 21h (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
8. Khai giảng Advance Steel và Advance Concrete K.11
- Ngày Khai giảng: 27/03/2017
- Thời gian: 18h – 21h (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến
RED SUN QUẬN 10:
U6 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10 - (Cư Xá Bắc Hải - TP.HỒ CHÍ MINH) 
ĐT: 3.866.9274 - 01278151425
Đọc thêm
Phần mềm Autodesk Navisworks Manage là phần mềm mạnh giúp cho việc kiểm tra xung đột hệ thống, diễn hoạt, bốc khối lượng từ nhiều định dạng khác nhau.
Tính toán, phân tích và mô phỏng với Autodesk Ecotect và CFD Simulation. RED SUN khai giảng khóa học tính toán, phân tích và mô phỏng với: A. Khai giảng Ecotect Analysis K.18 và CFD Simulation K.12
Phần mềm Autodesk Navisworks Manage là phần mềm dùng cho việc mô phỏng tiến độ thi công và xử lý xung đột trong BIM.
Phần mềm Autodesk Navisworks Manage là phần mềm mạnh giúp cho việc kiểm tra xung đột hệ thống, diễn hoạt, bốc khối lượng từ nhiều định dạng khác nhau.
AutoCAD là 1 môn cơ bản trong chương trình đào tạo...RED SUN khai giảng AutoCAD K.15 cho các học viên
hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc
drlehungtien@redsun.edu.vn
Giám đốc
drlehungtien
Tư vấn RED SUN Quận 10
0944011133
redsun_quan10@yahoo.com.vn redsunbim@redsun.edu.vn
Tư vấn RED SUN Quận 10
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Liên kết  
Copyright © 2008 - 2015.Trung tâm Đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN Autodesk.
Address: U6 Bạch Mã Street, Ward 15, District 10, HCM.
Tel: 0944011133

Website:www.redsun.edu.vn - Email : redsunbim@redsun.edu.vn
Copyright 2015 © www.redsun.edu.vn.