Trung tâm đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN

BIM Manager in DanaBIM
BIM Center and BEM Seminar in Hochiminh City
BIM Center Seminar in Hanoi
BIM Center Seminar in Hochiminh City
Autodesk BIM Software Training
BIM Manager Training Course
Autodesk BIM Software for Architects and Engineers at Novotel Hotel HCMC
BIM Process and BIM Pilot Project Seminar at Liberty Central Hotel HCMC
BIM Adoption Seminar for Architects and Engineers in Can Tho
BIM Process seminar for Architects and Engineers in Hanoi
BIM Process Seminar in Hanoi
Revit Training for Engineers in HCMC
Lịch khai giảng tháng 2 & 3.2019

RED SUN trân trọng thông báo lịch khai giảng tháng 02/2019 & 03/2019.  RED SUN sẽ khai giảng các khóa học, đặc biệt khóa BIM Data Engineering K.02 và BIM Developer K.01 như sau:

1. Khai giảng Revit Architecture K.234
- Ngày khai giảng: 25/02/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng TiếnThS. Nguyễn Duy Tuệ

2. Khai giảng CFD Simulation K.19 & Ecotect Analysis K.25
- Ngày khai giảng: 18/02/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

3. Khai giảng BIM Data Engineering K.02
- Ngày khai giảng: 19/02/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5) & 9h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến; ThS. Lê Sĩ Phú & các PGS, TS cộng tác viên

4. Khai giảng Simergy K.01
- Ngày khai giảng: 19/02/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

5. Khai giảng Robot Structural Analysis Professional K.27
- Ngày khai giảng: 23/02/2019
- Thời gian học: 9h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

6. Khai giảng IES VE Pro K.11
- Ngày khai giảng: 25/02/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

7. Khai giảng BIM Manager K.22
- Ngày khai giảng: 25/02/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến, ThS. Đỗ Trí Nhựt & các PGS, TS cộng tác viên

8. Khai giảng Pyrosim for Fire Dynamic Simulation K.01
- Ngày khai giảng: 26/02/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

9. Khai giảng Công trình xanh cho Kỹ sư Cơ điện
- Ngày khai giảng: 02/03/2019
- Thời gian học: 9h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến; ThS. Nguyễn Duy Tuệ & các PGS, TS cộng tác viên

10. Khai giảng Revit MEP K.83
- Ngày khai giảng: 14/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

11. Khai giảng Công trình xanh cho kỹ sư Môi trường
- Ngày khai giảng: 04/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến; ThS. Nguyễn Duy Tuệ & các PGS, TS cộng tác viên

12. Khai giảng Hoạ viên Kết cấu
- Ngày khai giảng: 05/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên

13. Khai giảng Simergy K.01
- Ngày khai giảng: 05/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

14. Khai giảng Inventor Profesional K.35
- Ngày khai giảng: 09/03/2019
- Thời gian học: 09h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

15. Khai giảng CIO Review K.01
- Ngày khai giảng: 11/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến, ThS. Đỗ Trí Nhựt & các PGS, TS cộng tác viên

16. Khai giảng Công trình xanh cho Kiến trúc sư
- Ngày khai giảng: 11/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến; ThS. Nguyễn Duy Tuệ & các PGS, TS cộng tác viên

17. Khai giảng Revit Structure & AutoCAD Strutural Detailing K.70
- Ngày khai giảng: 12/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

18. Khai giảng Chuyên viên Diễn hoạt Công trình
- Ngày khai giảng: 12/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên

19. Khai giảng Computational BIM K.01
- Ngày khai giảng: 16/03/2019
- Thời gian học: 9h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên

20. Khai giảng Naviswork Manage K.36
- Ngày khai giảng: 18/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: Lê Hồng Phúc

21. Khai giảng Advance Steel K.17
- Ngày khai giảng: 18/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

22. Khai giảng Computational MVAC K.02
- Ngày khai giảng: 19/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên

23. Khai giảng Tekla Structure K.11
- Ngày khai giảng: 19/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

24. Khai giảng Công trình xanh cho Kỹ sư Xây dựng
- Ngày khai giảng: 23/03/2019
- Thời gian học: 9h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên

25. Khai giảng Autodesk Dynamo K.01
- Ngày khai giảng: 23/03/2019
- Thời gian học: 9h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

26. Khai giảng Công trình xanh cho Kỹ sư Hạ tầng
- Ngày khai giảng: 25/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến & các PGS, TS cộng tác viên

27. Khai giảng ArchiCAD K.01
- Ngày khai giảng: 25/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 2,4,6)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

28. Khai giảng Hoạ viên Kiến trúc
- Ngày khai giảng: 26/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến; ThS. Nguyễn Duy Tuệ & các PGS, TS cộng tác viên

29. Khai giảng Flovent K.02
- Ngày khai giảng: 26/03/2019
- Thời gian học: 18h00 – 21h00 (Thứ 3,5)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến

30. Khai giảng Hoạ viên Cơ điện
- Ngày khai giảng: 30/03/2019
- Thời gian học: 9h00 – 12h00 (Thứ 7)
- Giảng viên: TS. Lê Hùng Tiến; ThS. Nguyễn Duy Tuệ & các PGS, TS cộng tác viên

Mọi chi tiết xin liên hệ :
1. RED SUN QUẬN 10:
U6 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10 - (Cư Xá Bắc Hải - TP.HỒ CHÍ MINH)
ĐT: 3.866.9274 
Email: redsunbim@redsun.edu.vn
Skype: redsunbimmaster
Website: www.redsun.edu.vn
2. Viện INCOS, ĐH Tôn Đức Thắng
901 A, 19, Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM
3. Cao đẳng CNTT
12, Trịnh Đình Thảo, Tân Phú, Tp.HCM

Đọc thêm
RED SUN trân trọng thông báo các khóa học khai giảng từ 20.2.2017 - 31.3.2017
Trung tâm đào tạo RED SUN trân trọng thông báo các khóa học tại RED SUN từ ngày 14.03 đến 31.03.2016 như sau:
RED SUN sẽ khai giảng khóa Revit Architecture cho Công trình Xanh K.207
RED SUN sẽ khai giảng các khóa dùng phần mềm CFD Simulation và Ecotect cho việc mô phỏng. Đây là các công cụ đơn giản nhưng hiệu quả cho thiết kế bền vững. Sắp tới RED SUN sẽ mở các khóa chuyên sâu về mô phỏng Cơ lưu chất dùng: Hyperworks, Comsol, Ansys, Flovent, Visual CFD...
RED SUN là trung tâm đào tạo đồ họa cao cấp tại Việt Nam...RED SUN trân trọng giới thiệu lịch khai giảng cập nhật cho tháng 7.2017.
hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc
drlehungtien@redsun.edu.vn
Giám đốc
drlehungtien
Tư vấn RED SUN Quận 10
0944011133
redsun_quan10@yahoo.com.vn redsunbim@redsun.edu.vn
Tư vấn RED SUN Quận 10
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Liên kết  
Copyright © 2008 - 2015.Trung tâm Đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN Autodesk.
Address: U6 Bạch Mã Street, Ward 15, District 10, HCM.
Tel: 0944011133

Website:www.redsun.edu.vn - Email : redsunbim@redsun.edu.vn
Copyright 2015 © www.redsun.edu.vn.