Trung tâm đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN

BIM Manager in DanaBIM
BIM Center and BEM Seminar in Hochiminh City
BIM Center Seminar in Hanoi
BIM Center Seminar in Hochiminh City
Autodesk BIM Software Training
BIM Manager Training Course
Autodesk BIM Software for Architects and Engineers at Novotel Hotel HCMC
BIM Process and BIM Pilot Project Seminar at Liberty Central Hotel HCMC
BIM Adoption Seminar for Architects and Engineers in Can Tho
BIM Process seminar for Architects and Engineers in Hanoi
BIM Process Seminar in Hanoi
Revit Training for Engineers in HCMC
Công trình Xanh cho Kỹ Sư Kết Cấu 2018

Hiện nay giải pháp của Autodesk trong kết cấu rất toàn diện và mạnh mẽ, Trung tâm đào tạo RED SUN cập nhật các phần mềm chuyên sâu cho các Kỹ sư Kết Cấu về Công trình Xanh:

1. Đối tượng:

- Kỹ sư kết cấu và Sinh viên chuyên ngành Xây dựng

2. Thời gian học:

- 03 tháng (3 buổi/ tuần x 3 h/buổi)

3. Nội dung:

- Revit Architecture 2018: 2.000.000 VND/24h

- Revit Structure 2015 & Autodesk Structural Detailing 2015:  1.500.000 VND/12 h

- Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018: 2.000.000 VND/12h

- Autodesk Navisworks Manage & Autodesk Showcase 2018: 2.000.000 VND/12 h

- Autodesk Advance Steel và Advance Concrete 2018: 5.000.000 VND/24h

4. Học phí: 11 triệu VND/khóa - đóng 1 lần

Đọc thêm
Trung tâm đào tạo RED SUN đào tạo chuyên sâu cho các Kiến Trúc Sư về Công trình Xanh 2017. Đây là giải pháp rất cần thiết và chuyên sâu cho các Kiến trúc sư
Trung tâm đào tạo RED SUN đào tạo chuyên sâu cho các kỹ sư cơ điện về Công trình Xanh:
Đây là chương trình dành riêng cho kỹ sư môi trường với các công cụ rất mạnh mẽ.
RED SUN khai giảng các khóa học Thiết kế Xanh căn bản dành cho các cá nhân quan tâm với các tài liệu và giáo trình
Hiện nay giải pháp của Autodesk trong thiết kế cầu đường - hạ tầng rất toàn diện và mạnh mẽ...
hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc
drlehungtien@redsun.edu.vn
Giám đốc
drlehungtien
Tư vấn RED SUN Quận 10
0944011133
redsun_quan10@yahoo.com.vn redsunbim@redsun.edu.vn
Tư vấn RED SUN Quận 10
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Liên kết



 



 
Copyright © 2008 - 2015.Trung tâm Đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN Autodesk.
Address: U6 Bạch Mã Street, Ward 15, District 10, HCM.
Tel: 0944011133

Website:www.redsun.edu.vn - Email : redsunbim@redsun.edu.vn
Copyright 2015 © www.redsun.edu.vn.