Trung tâm đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN

BIM Manager in DanaBIM
BIM Center and BEM Seminar in Hochiminh City
BIM Center Seminar in Hanoi
BIM Center Seminar in Hochiminh City
Autodesk BIM Software Training
BIM Manager Training Course
Autodesk BIM Software for Architects and Engineers at Novotel Hotel HCMC
BIM Process and BIM Pilot Project Seminar at Liberty Central Hotel HCMC
BIM Adoption Seminar for Architects and Engineers in Can Tho
BIM Process seminar for Architects and Engineers in Hanoi
BIM Process Seminar in Hanoi
Revit Training for Engineers in HCMC
Công Trình Xanh cho Kiến Trúc Sư 2018

Trung tâm đào tạo RED SUN đào tạo chuyên sâu cho các Kiến Trúc Sư về Công trình Xanh 2017. Đây là giải pháp rất cần thiết và chuyên sâu cho các Kiến trúc sư

1. Đối tượng:

- Kiến Trúc Sư và Sinh viên chuyên ngành Kiến Trúc

2. Thời gian học:

- 03 tháng (3 buổi/ tuần x 3 h/buổi)

3. Nội dung:

- Căn bản về xây dựng mô hình thông tin xây dựng BIM.

- Mô hình BIM nâng cao (Advanced BIM Modeling - Computational Design) với Dynamo.

- Phương pháp thiết kế dùng BIM (BIM design method).

- Thiết kế phối hợp đa lĩnh vực ( Multidisciplinary Coordination - Integrated Project Delivery)

- Thiết kế kiến trúc xanh (Green Building Design): VE Pro - Flovent- Ecotect - eQuest - EnergyPlus - Green Building Studio.

-  Các dự án Thiết Kế Xanh: Building Performance Analysis, Whole Building Analysis, Climate Analysis, Energy Load Analysis, Sun and Shadows Studies, Wind Analysis, Lighting Analysis: 48h.

Các phần mềm ứng dụng

Autodesk Green Building Studio: 2.000.000 VND/12h

- Flovent:  2.000.000 VND/12h

Ecotect Analysis: 2.000.000 VND/12h: Phân tích nhiệt, âm học, chiếu sáng, thiết kế bền vững...

CFD Simulation 2017: 2.000.000 VND/12h: Mô phỏng thông gió và truyền nhiệt

Revit Architecture 2017: 2.000.000 VND/24h. 

- Autodesk Dynamo: 2.000.000 VND/24h. 

4. Học phí: 10 triệu VND/khóa (Đóng 1 lần)

Nội dung học nâng cao

Design Process and Methods

Building Design Concepts
 • Green Building Goals & Process
  • Environmental Issues
  • Net Zero Energy Buildings
  • Resource Use & Buildings
  • Green Building Costs
  • Project Phases & Level of Detail
  • New vs Existing Buildings
  • Occupant Comfort
 • Climate & Site Analysis
  • Climate Analysis
   • Temperature
   • Humidity
   • Psychrometric Charts
   • Solar Position
   • Sky Conditions & Precipitation
   • Solar Radiation Metrics
   • Wind
  • Human Thermal Comfort
  • Building Site and Program
   • Building Site Location
   • Building Site Surroundings
   • Building Program and Schedule
 • Building Energy Fundamentals
  • Heat Energy Flows
  • Thermal Properties of Materials
  • Building Energy Loads
  • Measuring Building Energy Use
 • Building Envelope
  • Walls
  • Thermal Mass
  • Insulation
  • Total R-Values and Thermal Bridging
  • Windows
   • Glazing Properties
   • High Performance Windows
   • Aperture Placement & Area
   • Shading & Redirecting Sunlight
   • Infiltration & Moisture Control
 • Passive Heating & Cooling
  • Building Massing
  • Building Orientation
  • Passive Heating
  • Direct Solar Gain
  • Trombe Wall and Attached Sunspace
  • Passive Cooling
  • Natural Ventilation
  • Air Cooling
 • Lighting and Daylighting Design
  • Fundamentals of Light
   • Measuring Light Levels
   • Light Distribution & Glare
   • Colors of Light
   • Daylighting
  • Electric Lighting and Controls
   • Electric Light Sources
   • Light Fixtures and Layout
   • Controls for Lighting and Daylighting
   • Lighting Operations & Maintenance
   • Views
 • Active HVAC Systems
  • HVAC Equipment
   • Heat Pumps
   • Radiant Heating and Cooling
   • Humidity Control
  • HVAC Design and Layout
   • Reducing Heat Loss & Air Resistance In HVAC Systems
   • Zones & Air Distribution Equipment
  • HVAC Controls and Operations
   • Controls for Thermal Comfort
   • HVAC Operations and Maintenance
 • Water Resources in Buildings
  • Water-Efficient Fixtures and Equipment
  • Wastewater Recycling
  • Water-Efficient Irrigation and Landscaping
  • Rainwater Harvesting
 • Green Building Materials
 • Indoor Air Quality
 • Solar Photovoltaics
 • Bldg Science Resources
Đọc thêm
Trung tâm đào tạo RED SUN đào tạo chuyên sâu cho các kỹ sư cơ điện về Công trình Xanh:
Hiện nay giải pháp của Autodesk trong thiết kế cầu đường - hạ tầng rất toàn diện và mạnh mẽ...
RED SUN khai giảng các khóa học Thiết kế Xanh căn bản dành cho các cá nhân quan tâm với các tài liệu và giáo trình
Đây là chương trình dành riêng cho kỹ sư môi trường với các công cụ rất mạnh mẽ.
Hiện nay giải pháp của Autodesk trong kết cấu rất toàn diện và mạnh mẽ, Trung tâm đào tạo RED SUN cập nhật các phần mềm chuyên sâu cho các Kỹ sư Kết Cấu về Công trình Xanh:
hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc
drlehungtien@redsun.edu.vn
Giám đốc
drlehungtien
Tư vấn RED SUN Quận 10
0944011133
redsun_quan10@yahoo.com.vn redsunbim@redsun.edu.vn
Tư vấn RED SUN Quận 10
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Liên kết  
Copyright © 2008 - 2015.Trung tâm Đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN Autodesk.
Address: U6 Bạch Mã Street, Ward 15, District 10, HCM.
Tel: 0944011133

Website:www.redsun.edu.vn - Email : redsunbim@redsun.edu.vn
Copyright 2015 © www.redsun.edu.vn.