Trung tâm đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN

BIM Manager in DanaBIM
BIM Center and BEM Seminar in Hochiminh City
BIM Center Seminar in Hanoi
BIM Center Seminar in Hochiminh City
Autodesk BIM Software Training
BIM Manager Training Course
Autodesk BIM Software for Architects and Engineers at Novotel Hotel HCMC
BIM Process and BIM Pilot Project Seminar at Liberty Central Hotel HCMC
BIM Adoption Seminar for Architects and Engineers in Can Tho
BIM Process seminar for Architects and Engineers in Hanoi
BIM Process Seminar in Hanoi
Revit Training for Engineers in HCMC
Tương lai của BIM - Cognitive BIM
Việc ứng dụng BIM vào doanh nghiệp là 1 quyết định kinh doanh (Business Decision) chứ không đơn giản là 1 quyết định kỹ thuật (Technical Decision).
- Business Decision liên quan rất nhiều thứ từ cấp lãnh đạo cao nhất như chiến lược, kiến trúc doanh nghiệp, kiến trúc và hạ tầng CNTT, khách hàng mục tiêu, phân khúc thị trường...
- Technical Decision đơn giản là mua phần mềm, huấn luyện và làm mô hình.
Nói như vậy sẽ làm rõ phần nào lý do tại sao khó khai triển BIM, ngay cả khi Chuẩn BIM Quốc Gia có ra đời (Giống Siêu xa lộ) và khả năng triển khai BIM thật sự của doanh nghiệp (Giống Xe thô sơ).
Bạn có tin rằng 1 công ty nhỏ nhưng khai thác toàn bộ sức mạnh của BIM, hoàn chỉnh toàn bộ:
- Enterprise Architecture.
- Thống nhất toàn bộ: Business Model - Business Organizational Structure - Business Process.
- Tích hợp được Business Strategy and Principles với IT Strategy and Principles.
- Hình thành được IT infrastructure và IT Architecture.
- BIM Process, Business Process Management.
- High performance BIM Team.
- Business Intelligence...
Sẽ đánh bại những công ty lớn nhất...
RED SUN tìm kiếm các công ty nhỏ nhưng nhiều tham vọng.
Hiện nay các công ty Việt Nam đang dừng ở cấp độ dựng mô hình (Model), làm 1 ít Modeling (Process) và chưa làm được Building Information Management.
Đọc thêm
RED SUN sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai về BIM. Sau các bài báo khoa học về Computational BIM Optimization, RED SUN tiếp tục các đề tài nghiên cứu sâu về BIM, RED SUN lần lượt giới thiệu các bài báo khoa học: 1. The impact of BIM education on career success: Evidence from Vietnam. 2. Requirements for building information modeling based construction project management.
Ngày nay mọi người có thể nghe quá nhiều về BIM (Building Information Modeling), vì BIM đem đến rất nhiều lợi ích. Có người bàn tán BIM UK, BIM US, BIM Sing....Chúng ta chỉ có 1 BIM. BIM LÀ QUY TRÌNH ĐỘC LẬP VỚI PHẦN MỀM (SOFTWARE INDEPENDENT PROCESS)
Khi khai triển BIM, các công ty thực hiện từng bước theo BIM Maturity Model...
RED SUN BIM Master 2018 Khai triển và quản lý dự án BIM vô cùng dễ dàng với RED SUN BIM Master 2018. Chỉ cần máy tính có thể truy cập internet được thì các doanh nghiệp có thể thực hiện việc thiết kế, quản lý tài liệu và quản lý dự án thi công online vì phần mềm BIM Master 2018 là giải pháp full cloud cho doanh nghiệp.
Bài viết dưới đây là các nội dung thực hiện khi triển khai BIM Project tại các công ty. Các nội dung này đã được thực hiện tại các công ty thực tế ở Việt Nam.
hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc
drlehungtien@redsun.edu.vn
Giám đốc
drlehungtien
Tư vấn RED SUN Quận 10
0944011133
redsun_quan10@yahoo.com.vn redsunbim@redsun.edu.vn
Tư vấn RED SUN Quận 10
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Liên kết  
Copyright © 2008 - 2015.Trung tâm Đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN Autodesk.
Address: U6 Bạch Mã Street, Ward 15, District 10, HCM.
Tel: 0944011133

Website:www.redsun.edu.vn - Email : redsunbim@redsun.edu.vn
Copyright 2015 © www.redsun.edu.vn.