Trung tâm đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN

BIM Manager in DanaBIM
BIM Center and BEM Seminar in Hochiminh City
BIM Center Seminar in Hanoi
BIM Center Seminar in Hochiminh City
Autodesk BIM Software Training
BIM Manager Training Course
Autodesk BIM Software for Architects and Engineers at Novotel Hotel HCMC
BIM Process and BIM Pilot Project Seminar at Liberty Central Hotel HCMC
BIM Adoption Seminar for Architects and Engineers in Can Tho
BIM Process seminar for Architects and Engineers in Hanoi
BIM Process Seminar in Hanoi
Revit Training for Engineers in HCMC
Trình tự triển khai dự án BIM (Phần 1)

A. BIM - Tổng quan:
- BIM là gì?
- Các nguyên tắcvà thuộc tính cơ bản của BIM
- Thiết kế dùng BIM như thế nào?
- Kiến trúc giải pháp dùng BIM.
- Quy trình BIM.
B. BIM Team Process: Quy trình BIM cho nhóm thực hiện BIM.
- Các vấn đề thường gặp khi làm việc nhóm.
- Team là gì?
- Xây dựng 1 đội BIM team hiệu quả.
- Mục tiêu của BIM Team.
- Vai trò và trách nhiệm các thành viên BIM Team.
C. Kế hoạch phát triển BIM Team:
- Hoạch định chiến lược thực hiện.
- Thiết kế ý tưởng dùng BIM như thế nào? (Dùng cho TVTK).
- Quản trị rủi ro
- Xây dựng thư viện BIM cho các cấp chi tiết (LOD)
- Kế hoạch xây dựng BIM content cho việc bốc dự toán, mô phỏng thi công, chế tạo và phân tích nhiệt, kết cấu, chiếu sáng.
D. Kế hoạch thực thi:
- Nhu cầu việc lên kế hoạch
- Đánh giá sơ bộ dùng Autodesk BIM Deployment Plan.
- Kế hoạch tổng thể triển khai BIM - BIM Project Plan
- Các giai đoạn của dự án BIM
- Quy trình kế hoạch.
- Các công cụ hỗ trợ cho Quản lý, thực thi và làm việc nhóm.
-Theo dõi kế hoạch thực thi BIM.
- Kế hoạch giám sát chất lượng.
E. Xác định yêu cầu BIM:
Giai đoạn này rất quan trọng để có được 1 đặc tả yêu cầu chính xác những gì các bên tham gia dự án muốn làm để tránh việc thay đổi nhiều lần.
- Yêu cầu là gì?
- Quản trị sự thay đổi về yêu cầu.
- Xây dựng đặc tả yêu cầu BIM (BIM Requirement Specification)
F. Thiết kế dùng BIM:
- Nguyên lý thiết kế dùng BIM.
- Thực hiện thiết kế trong BIM Team như thế nào.
- Các tiêu chuẩn thiết kế BIM (BIM Design Standards)
- Thiết kế BIM cho việc tái sử dụng.
- Thiết kế BIM cho việc trích xuất và trình bày dữ liệu.
- Thiết kế BIM cho việc kiểm tra và kiểm soát chất lượng.
- Các quá trình đánh giá và kiểm tra chất lượng sản phẩm BIM (BIM Products).
G. Thực thi sản phẩm BIM (BIM Products):
- Các tiêu chuẩn hoàn thành việc thiết kế BIM (BIM Completion Criteria).
- Các tiêu chuẩn thực thi BIM (BIM Implementation Standards)
- Chiến lược thực thi BIM.
H. Kế hoạch kiểm thử và tích hợp hệ thống với BIM:
Trong 1 dự án BIM có khá nhiều lĩnh vực từ các bộ môn tham gia bao gồm Kiến trúc, kết cấu, cơ điện...Việc tích hợp liên tục các bộ môn trong suốt dự án là rất cần thiết.
- Nguyên lý kiểm thử.
- Chiến lược kiểm thử chất lượng BIM Products.
- Chiến lược xây dựng và tích hợp sản phẩm BIM.
- Kế hoạch kiểm thử.
I. Vai trò của các thành viên BIM Team:
- BIM Decision Boards:
.Business Manager
.Project Manager
.System Architect and/or Data Manager.
- Các thành viên BIM team:
. BIM Manager
. BIM Coordinator
. BIM Solution Architect
. Requirement Engineers.
. BIM designers
. BIM Modelers and Drafters
. BIM QA/AC Manager
J. Triển khai BIM process với BIM Team:
- Các điều lệ của đội BIM (BIM Team charter)
- Các yêu cầu bắt buộc với BIM Team.
- BIM Team dynamics and communication.
- Các quy trình làm việc nhóm.

Trong các phần sau sẽ đề cập việc xây dựng hệ thống thông tin cho BIM và quản lý quy trình kinh doanh (Business process management) cùng với việc áp dụng các công cụ phần mềm cụ thể cho quản lý quy trình, quản trị dự án, quản lý tài liệu, các công cụ khai thác dữ liệu phục vụ quản lý.

Đọc thêm
Future of BIM: The integration of 8D BIM (Cognitive BIM) và Corporate Strategy
Khi khai triển BIM, các công ty thực hiện từng bước theo BIM Maturity Model...
RED SUN BIM Master 2018 Khai triển và quản lý dự án BIM vô cùng dễ dàng với RED SUN BIM Master 2018. Chỉ cần máy tính có thể truy cập internet được thì các doanh nghiệp có thể thực hiện việc thiết kế, quản lý tài liệu và quản lý dự án thi công online vì phần mềm BIM Master 2018 là giải pháp full cloud cho doanh nghiệp.
Kính gởi Quý doanh nghiệp; Trung tâm đào tạo RED SUN là đơn vị triển khai BIM hàng đầu tại Việt Nam cho nhiều công ty, tập đoàn lớn. Tên hội thảo: Quy trình triển khai BIM cho Thiết kế Hạ tầng và tòa nhà Thời gian: Buổi chiều ngày 17/07/2015, ~ 3 tiếng, 13h30 -17h00 Địa điểm: Phòng Sài gòn, Khách sạn Kim Đô, Quận 1, Tp.HCM.
Ngày nay mọi người có thể nghe quá nhiều về BIM (Building Information Modeling), vì BIM đem đến rất nhiều lợi ích. Có người bàn tán BIM UK, BIM US, BIM Sing....Chúng ta chỉ có 1 BIM. BIM LÀ QUY TRÌNH ĐỘC LẬP VỚI PHẦN MỀM (SOFTWARE INDEPENDENT PROCESS)
hỗ trợ trực tuyến
Giám đốc
drlehungtien@redsun.edu.vn
Giám đốc
drlehungtien
Tư vấn RED SUN Quận 10
0944011133
redsun_quan10@yahoo.com.vn redsunbim@redsun.edu.vn
Tư vấn RED SUN Quận 10
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Tư vấn RED SUN Hàng Xanh
Liên kết  
Copyright © 2008 - 2015.Trung tâm Đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN Autodesk.
Address: U6 Bạch Mã Street, Ward 15, District 10, HCM.
Tel: 0944011133

Website:www.redsun.edu.vn - Email : redsunbim@redsun.edu.vn
Copyright 2015 © www.redsun.edu.vn.