Trung tâm đào tạo đồ họa cấp cao RED SUN

BIM Manager in DanaBIM
BIM Center and BEM Seminar in Hochiminh City
BIM Center Seminar in Hanoi
BIM Center Seminar in Hochiminh City
Autodesk BIM Software Training
BIM Manager Training Course
Autodesk BIM Software for Architects and Engineers at Novotel Hotel HCMC
BIM Process and BIM Pilot Project Seminar at Liberty Central Hotel HCMC
BIM Adoption Seminar for Architects and Engineers in Can Tho
BIM Process seminar for Architects and Engineers in Hanoi
BIM Process Seminar in Hanoi
Revit Training for Engineers in HCMC
BIM from Sociology Perspective
RED SUN sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai về BIM.
Sau các bài báo khoa học về Computational BIM Optimization, RED SUN tiếp tục các đề tài nghiên cứu sâu về BIM, RED SUN lần lượt giới thiệu các bài báo khoa học:
1. The impact of BIM education on career success: Evidence from Vietnam.
2. Requirements for building information modeling based construction project management.
3. Delivering Value with BIM: Business Value and Engineering Value.
4. The application of Data Science on BIM application.
5. The effective communications for construction project success using BIM.
6. Quantitive Analysis for BIM Project Management.
7. Management Control Systems in BIM Organization.
8. Qualitative Research for BIM Project Implementation.
9. BIM as advanced marketing tools.
10. BIM for enterprises' strategic management of technology.
11. Strategic Management for AEC Companies using BIM.
12. Competitive Advantages gained from BIM implementation.
13. Organization Behavior - A BIM case study.
14. BIM for corporate finance planning. 
 
Đọc thêm